Konsultacje/ inwentaryzacja

konsultacje inwentaryzacja

Obejmuje wykonanie pełnej inwentaryzacji obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną. Rysunki zawierają zastany układ pomieszczeń wraz z rozrysem gniazd elektrycznych, przyłączy wodnych oraz wentylacji. Wykonuję również projekty przebudowy obiektów istniejących oraz projekty w zakresie zmiany sposobu użytkowania i adaptacji.

Projekt koncepcyjny

projekt koncepcyjny

Obejmuje przygotowanie dokumentacji rysunkowej (rzuty w skali 1:200 lub 1:100) z układem funkcjonalnym, usytuowaniem budynku na działce oraz wstępnych wizualizacji/ widoków ułatwiających zrozumienie koncepcji i prezentację projektu.

Do każdego projektu koncepcyjnego wykonywany jest model 3d budynku z proponowaną kolorystyką.

Projekt budowlany

projekt budowlany icon

Obejmuje kompleksową usługę projektową – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełną koordynacją branż, dzięki współpracy ze sprawdzonymi firmami oraz w zależności od ustalonego zakresu – pomoc we wszelkich formalnościach urzędowych czy też znalezieniu wykonawcy inwestycji.